شرایط انصراف از دوره

شرایط و نحوه بازپرداخت شهریه به علت انصراف از دوره آموزشی (در صورت عدم حضور فراگیر در دوره):

الف- متقاضیان انصراف از دوره لازم است این فرم را تکمیل و ارسال نمایند.

ب- میزان استرداد شهریه در صورت عدم حضور فراگیر در دوره ، مطابق شرایط زیر خواهد بود:

 • ۲۴ ساعت قبل از شروع دوره، ۱۰۰ درصد شهریه
 • شروع دوره، ۹۰ درصد شهریه
 • جلسه اول تا جلسه دوم، ۲۰ درصد شهریه
 • بعد از جلسه دوم، شهریه قابل استرداد نیست
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • تلفن همراه*واتساپ یا تلگرام روی خط فعال باشد
  2
 • کد ملی*
  3
 • شماره کارت*
  4
 • شماره حساب*
  5
 • شماره شبا*
  6
 • نام بانک*
  7
 • نام دوره ای که در آن ثبت نام کرده بودید*
  8