فرم نظر سنجی دوره

 • نام و نام خانوادگی*
  0
 • تلفن همراه*
  1
 • 2
 • عنوان دوره*
  3
 • الف- محتوا*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  کاربردی بودن مطالب
  تازگی و نو بودن مطالب
  کیفیت و محتوای جزوات و ارتباط آن با مطالب ارائه شده
  تناسب مدت زمان از نظر ارائه کامل مطالب
  مشارکت دادن فراگیران در فرایند یاد دهی و یادگیری و اداره تعاملی کلاس
  4
 • دسته
  5
 • ب- مدرس*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  قدرت بيان و تفهيم مطالب
  روش تدريس و پيوستگي مطالب
  ميزان تخصص و تسلط استاد
  ارائه مثال، حل تمرين و رفع اشكال
  معرفی و ارائه منابع درسی
  ايجاد انگيزه و جلب مشاركت فراگيران
  امکان پرسش و پاسخ
  رفتار اجتماعي و رعايت احترام
  توانايي اداره كلاس
  6
 • دسته
  7
 • ج- برنامه ریزی*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  نحوه اطلاع رسانی
  امكانات آموزشي و وسائل كمك آموزشي
  برخورد مجريان برنامه
  محيط آموزشي از نظر امكانات فيزيكي نور، صدا
  نظم شروع و خاتمه كلاس
  8
 • نظرات و پیشنهادات*توضیح بیشتر
  9