دوره ارتباط موثر

      

   مدت دوره :14 ساعت

   شروع دوره : نا مشخص

   روش برگزاری: انلاین

هزینه :200.000هزار تومان

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • شماره ملی*صحیح وارد شود
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • شماره همراه*برای اد شدن داخل گروه واتساپی
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • مدرک تحصیلی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  9
 • روش آشنایی با ما:*
  10