برگزاری دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران

۱۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۶ خبرهای آموزشی
تعداد بازدید:۸۴
برگزاری دوره تفکر استراتژیک ویژه مدیران